EN

Beleid Customer Due Diligence AML/KYC NL


AML beleid (Bank Secrecy Act (BSA) Anti Money Laundering (AML)

RevenYOU voert haar AML beleid uit met behulp van professionele verificatie marktpartijen zoals ComplyAdvantage. enkele onderdelen zijn daarbij:

- Aansluiting op wereldwijde sancties en watchlists Profielen van entiteiten op mondiale en nationale sanctielijsten (bijvoorbeeld OFAC, HMT, VN en nog veel meer)

- Aansluiting op extra informatie met real-time updates, bijvoorbeeld foto's, verbindingen, media-artikelen, bronlinks, etc.

- Aansluiting op duizenden overheids-, regelgevende, wetshandhavings-, fitness- en rechtheidscontrolelijsten

- Aansluiting op gedeponeerde wereldwijde databases van PEP's in meer dan 200 landen continu gecontroleerd op updates

- Aansluiting op PEP-indeling in risicoklassen volgens de FATF-richtlijnen

Aansluiting op gebruik PEP-profielen uitgebreid met verbindingen, familieleden, naaste medewerkers, foto's en media-artikelen

Naast samenwerking met gerenommeerde marktpartijen heeft RevenYOU een eigen onderzoeksafdeling die actief en passief observeert.


KYC (know your customer) beleid

Identiteitsverificatie conform beleid FATF en WWFT klant identificatie. Gegevens worden conform GDPR verwerkt. RevenYOU voert haar KYC uit met behulp van professionele verificatie marktpartijen zoals bijvoorbeeld Mitek (NASDAQ: MITK).


Toegang tot RevenYOU verloopt digitaal via de app. Iedere gebruiker kan alleen starten na volledig doorlopen van de digitale ID,  KYC en AML procedures. Bij entiteiten wordt ook altijd een cliëntenonderzoek worden verricht.


Beleid Cryptocurrency beurzen

RevenYOU werkt alleen met cryptocurrency beurzen die het best scoren op het gebied van KYC/AML integratie en uitvoering. We volgen hierin ons eigen onderzoek alsook onderzoek van derden zoals bijvoorbeeld P.A.ID Strategies. De selectie  cryptocurrency beurzen wijzigt naar gelang de uitkomsten van de verschillende onderzoeken.


Vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn

RevenYOU voert uit een verscherpt onderzoek ten aanzien van correspondent relaties. Onder deze relaties worden de betrekkingen tussen financiële ondernemingen onderling beschouwd die zijn aangegaan waarbij diensten door de ene instelling aan de andere worden verleend onder andere voor diensten als contantenbeheer, geldovermakingen, transitrekeningen, valutawisseldiensten en effectentransacties. Hieronder vallen volgens RevenYOU ook platforms waar crypto’s worden verhandeld.

Activatie met Cryptocurrencies

Activatie via cryptocurrencies leidt altijd tot verscherpte customer due diligence. bijvoorbeeld informatie over familieleden en naaste zakenpartners, bronnen van inkomsten, onderzoek naar ongunstige berichtgeving op internet, onderzoek naar de bedrijfsactiviteiten, et cetera) en het verifiëren van de documenten op echtheid (bijvoorbeeld door documenten van de cliënt te vergelijken met documenten van de belastingdienst, zoals aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting, kopieën van de externe accountant, loonstrookjes van de werkgever, et cetera). Dit onderzoek dient dan vervolgens periodiek te worden gedaan. Het betreft dus een continue verscherpt cliëntenonderzoek.Legal opinion m.b.t de cryptocurrency

RevenYOU ondersteunt met betrekking tot cryptocurrencies alleen in-app aankopen van zuivere crypto's. Geen tokens, ICO's en geen anonieme coins zoals Monero, Dash.

Daarnaast weert RevenYOU elke betrokkenheid met Cryptocurrencies of geld dat mogelijk afkomstig is van PEP’s, sanctie lijsten, of op andere wijze verdachte afkomst.

Cryptocurrency is een kleine (150 miljard) markt, met hoog risico. Toch starten we hier. Waarom? 1: Crypto’s lenen zicht uitstekend voor algoritme handel en 2: De crypto wereld  kent een grote slimme community van innovatieve en gedreven tech-voorlopers. Algoritmes behalen  hier gemiddeld hoge rendementen.


Organisatie en uitvoering

Voor onder meer model-risicobeheer praktijken, cliëntenonderzoek, rapportage, bewaring van bewijsstukken, interne controle, naleving beheer en doorlichting van medewerkers heeft RevenYOU haar organisatie specifiek ingericht. RevenYOU werkt met een eindverantwoordelijke, een compliancefunctie en een auditfunctie. Tevens werkt RevenYOU aan de voorbereiding van een centraal contactpunt voor de toezichthouder. Bij RevenYOU is de  beleidsbepaler verantwoordelijk voor de naleving van de Wwft.  De taak van de compliance officer is het toezien op de naleving van de wet- en regelgeving en van het (interne) beleid van de instelling. Daarnaast doet de compliance officer de eventuele meldingen bij de Financial Intelligence Unit (FIU). De persoon met de auditfunctie controleert de naleving van de wet- en regelgeving en de compliance officer.